Kontakt

Kontakt

Telefon: 0702-97 51 32
[email protected]

Växel +46 731 502 098

C/O Minc
Gata: Anckargripsgatan 3
Postnummer: 211 19 Malmö

 

Vi utgår ifrån den satsning vi bedömer ger dig bäst ROI just idag

Vi hjälper dig med alla delar av internetmarknadsföring

Google AdWords är ett av våra fokusområden, låt oss bedöma din potential

 
Bakgrund

Effektiva Hemsidor startades av Thomas Jönsson som noterade att man med ganska små förändringar kunde få ganska stora resultatförbättringar för internetmarknadsföring. Man kan kanske tycka att 10 % enheter mer av en viss satsning inte ger så mycket, men skillnaden mellan att få 95% tillbaka kontra 105% tillbaka är rätt markant.

Vår expertis

Vår expertis är primärt uppdelad i två områden. För det första SEM eller Google adwords där vi med vår matematik kan dels effektivisera, dels ofta prestera bättre än andra genom nyttjandet av framförallt matematiskt modellering och sannolikhetsteorier.

För det andra så har vi god kunskap om vilken satsning som bör prestera bäst för dig härnäst. Detta då vi kontinuerligt gör tester och analyser av olika satsningar. Dessa analyser ger oss en unik kunskap i att på förhand kunna veta vad olika satsningar ger och kostar.