SEO-test och SEO-analys av din sida

För att få en snabb uppfattning om hur väl din sida matchas hos sökmotorerna kan du enkelt testa de vanligaste kriterierna med vårt SEO-test och SEO-analys. Vi sparar inga resultat så vill du komma ihåg resultatet så kopiera texten eller spara sidan från webbläsaren. Alla hemsidor är byggda olika så för vissa sidor stämmer inte testet till 100%. Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om vad som gäller i dessa tio kategorier för att din sida ska bli väl sökmotoroptimerad och ranka högt på t.ex. Google.

Vill du få mer hjälp om SEO ringer du oss på 0702-975132 eller skickar ett mail till vår specialist [email protected].

Sida att testa
Sökord för denna sökning
Din e-postadress
Skicka gärna nyhetsbrev.
   

 

Vad analyserar SEO-testet?

Vi bedömer din sida i tio olika kategorier och i varje kan du få mellan noll och tio poäng. För varje kategori skrivs först text utifrån hur testen gick för din sida, följt av allmänna råd för den kategorin. Totalt går det att få upp till 100 poäng.

Gör detta för bra sökmotoroptimering

Följer du nedan råd kommer du få höga poäng på nästa gång du gör ditt seo-test och seo-analys av din hemsida och ranka högre!

Huvudrubrik och titlar

I allmänhet ska titeln såväl som huvudrubriken (H1) beskriva väl vad sidan innehåller och upplevas som relevanta för sökningen. Oftast är det därför bra att göra särskilda sidor anpassade för de vanligaste söktermerna, där dessa också nämns i såväl titel som rubriker.

Beskrivningar och metadata för ett bra SEO-test

Sökmotorerna lägger idag mycket mindre vikt vid meta-tag:ar än tidigare och kan till och med nedvärdera en site som använder dem för mycket. I dagsläget rekommenderas därför inte keywords, däremot description. En bra beskrivning av sidans innehåll bör vara med. Ibland lägger man till en noindex-tag under utveckling av en webbplats för att den inte ska indexeras innan öppen publicering. Det är dock väldigt viktigt att denna meta-tag (och liknande robots-direktiv) tas bort för att du ska få höga poäng på vårt seo-test.

 

Här ett resultat från SEO-testet och SEO-analysen

Här är ett resultat med 56 poäng på SEO-testet och någon med stor potential till förbättring!

Kompakt sidöverföring

Ju mindre sidan är desto snabbare laddar den, vilket är bra för användarupplevelsen. Google rankar också sidor som laddar snabbt högre än de som inte gör det. De flesta webbservrar stödjer komprimering vilket avsevärt minskar mängden data att överföra, ofta ned till en fjärdedel. Se mer info under Textmängd och innehåll nedan.

Textmängd och innehåll – Viktigast för OnPage SEO?

Som mänsklig läsare är naturligtvis det viktigaste att söktermen behandlas utförligt i själva texten. Sökmotorerna värderar också detta. Därför bör det finnas minst 300 ord som också nämner termen ett flertal gånger. Sidans storlek bör dock inte bli alltför stor. En liten andel text (jämfört med HTML) kan tyda på onödig upprepning, layout bör t.ex. hellre ligga i stylesheet-filer och återanvändas. Har du mycket ord, men inte nämner ditt viktigaste ord i rubriker, texten, meta description kommer inte Google förstå att det handlar om detta ordet och du rankar inte för det. Därmed kommer du även få betydligt lägre poäng på vårt SEO-test och SEO-Analys.

Länkade dokument

Det är inte bara sidan i sig (HTML-koden) som behöver hämtas för att visa sidan, utan bilder, skript och inkluderade filer kan göra din webbpats långsam. Ibland väljs olika länkade dokument, främst skript, för olika miljöer. Då testet inte undersöker dessa villkor, ger detta mer en fingervisning om mängden externa filer än ett exakt värde.

Adresser och tracking

Genom att adressen används när man delar med sig av en artikel på sociala medier eller bloggar bör den vara kort men ändå få med klart och tyligt vad sidan handlar om. Dessutom ger det SEO-kraft att ha med söktermen i URL:en. Det interna värdet av en lättbegriplig adress, vid utveckling eller flyttning av en webbplats, ska inte heller underskattas.

Dokumentstruktur

Man kan inte veta om hemsidan ska presenteras på en dator, mobil eller t.ex. en läsplatta. I många fall ska olika saker visas för olika enheter. För att underlätta automatisk tolkning rekommenderas att använda schema.org:s microdata, som anger att t.ex. en person, ett telefonnummer eller recept är just dett a. Vad gäller bilder bör varje bild som föreställer något ha en alternativtext som ersätter bilden där den inte kan visas.

SEO kan bli skadad med för många Länkar

En sida bör ha ett visst antal länkar för att logiskt placera den i ett sammanhang, men vid någon gräns, som vi satt till 100, blir det mer förvirrande än vägledande. Generellt sätter sökmotorer också låga poäng på upprepad information, t.ex. samma text på två olika sidor, men genom en canonical-länk kan man tala om för sökmotorerna vilken som ska vara den primära sidan att ranka.

Tabeller, frames och flash

Frames är en gammal teknik att bygga upp webbsidor som inte längre rekommenderas, man kan få liknande funktioner med t.ex. tabeller och stylesheets. Idag finns det ingen anledning att lägga tabeller i tabeller, vilket snarare försvårar för sökmotorer (såväl som webbläsare och webbutvecklare) att tolka innehållet. Slutligen gör flash-innehåll det svårare att indexera sidan och bör undvikas.

Tid att ladda sidan

Vårt SEO-test och SEO-analys tittar även på laddtiden. Ju snabbare en sida laddas desto högre kommer den ranka hos Google. Förutom att få ner bildstorlekar och andra saker som laddar är det bra att installera cache. Det får hemsidan att sparas hos dem vilket gör att den laddar snabbare när man öppnar den efter första laddningen.

Här visar SEO-testet poängen för hastigehten på sidan

Vår egen site har högsta poäng på hastighetstestet.

Övrigt

Totalt tittar Google på över 300 parametrar. För Ditt SEO-jobb är det också viktigt att exempelvis analysera konkurrenter och lönsamheten för varje sökord, jobba med sociala medier och titta på inlänkar. Så det finns många aspekter att jobba med. Från Effektiva Hemsidor är förhoppningen att du har fått ett smakprov på de saker vi undersöker för att få en sida som ger bättre sökträffar och därigenom får fler besökare.

Jobba nu igenom din sida och gör om testet igen och så hoppas vi att du kan få fler poäng!
Vill du ta ditt arbete till högre höjder, med mer avancerat OnPage SEO-arbete få hjälp med att spåra hur din sida rankar och jobba med så kallad off-page SEO, målspårning, annonsering så  ringer du oss på 0702-975132 eller skickar ett mail till vår specialist [email protected].